Vietnamese

Lời cầu nguyện cho Đệ nhị bách niên

Lạy Thiên Chúa toàn năng và muôn đời yêu thương,
Chúng con cãm tạ Cha đã ban con Cha là Đức Giêsu cho chúng con 200 năm qua.
Chúng con đã cùng đồng hành và là một thành phần trong Giáo Hội Ngài,
Tại Tổng Giáo phận Boston.
Chúng con đã tận lực sống và phục vụ tinh thần phúc âm cho con người
Cha đã cùng đồng hành với chúng con như chúng con tìm thấy nguồn mạch ân sủng qua Bí Tích mà Cha đã ban tặng cho chúng con.
Xin Cha ban Thánh Thần để mỡ tâm trí chúng con,
Ban thêm sức mạnh cho những ước nguyện của chúng con.
Xin cho chúng con biết mỡ rộng trái tim.
Và bằng chính đời sống chứng nhân của chúng con, mà người khác nhận biết Cha.
Qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria,
Xin cho Tổng Giáo phận Boston chúng con cùng bước theo Đức Kitô trong kiên cường can đãm, hạnh phúc và bình an.
Amen.

Bicentennial prayer


Signup for Our Email List
Email:
For Email Marketing you can trust

Copyright © 2007 Archdiocese of Boston; all rights reserved.
Created and managed by The Pilot
Contact the webmaster