Cape Verdean

Oração di Bicentenario

Ó Deus de Amor y di Bondadi
Nu ta gradicê Nho
Pamodi Nho da-nu Jezus Kristu,
Fidju di Nho, komu prezenti.
Duranti duzentus anus,
Nu fazi un kaminhada djuntu
Komu membrus di Greja
Na arkidiosezi di Boston.
Nu prokura vive
Mensaji di Ivangelhu
Através di sirbisu pa kumpaheru.
Nho kontinua ta kaminha ku nôs
Enkuantu nu ta prokura
resebê grasa di Nho
Na Palava y na Sakramentu;
Nho manda-nu
Spritu Santu di Nho
Pa lumiâ-nu nos menti,
Pa reforsa nos vontadi
y pa abri nos korasãu.
Ki nos testimunhu
leba otu algen konche Nho,
Ki através di intersesãu
di Maria Imakulada,
Igreja di Boston kaminha djuntu,
unidu na Kristu,
Xeiu di Koraji, Alegria y Paz.
Amen.


Bicentennial prayer


Signup for Our Email List
Email:
For Email Marketing you can trust

Copyright © 2007 Archdiocese of Boston; all rights reserved.
Created and managed by The Pilot
Contact the webmaster